U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Wiens leven is het eigenlijk?

Euthanasie in de zorginstelling
symposium 18 maart 2023, Antwerpen


Het symposium is voorbij. Meer dan 250 deelnemers dachten mee na over de vraag ‘Wiens leven is het eigenlijk?’ Euthanasie in de zorginstelling.’  'Een geweldige boeiende voormiddag', schreef een deelnemer op Facebook. Dank aan alle deelnemers. 

 

Sterven gebeurt heel vaak in het ziekenhuis of in het woonzorgcentrum. Ook euthanasie krijgt in deze zorginstellingen een vaste en reguliere plaats. Euthanasie is voor de patiënt of bewoner, wanneer aan de juridische voorwaarden voldaan wordt, immers een recht. Veel instellingen laten voorbeeldig zien dat ze warm tegemoetkomen aan dit recht.
Toch is de vaststelling: soms loopt het mis. De patiënt, bewoner of familie komen hindernissen of tegenslagen tegen. Instellingen leggen de euthanasievraag naast zich neer. De uitvoering kan bijvoorbeeld niet in de instelling zelf. Of het hoofd geriatrie of de coördinerend rusthuisarts negeren de vraag. Artsen verwijzen niet voldoende door naar collega’s. Therapeutische hardnekkigheid komt voor. Soms is er te weinig of te weinig geschoold personeel. De regelgeving wordt dan niet zorgvuldig genoeg of correct uitgevoerd. Kortom: de good governance voor de euthanasievraag is dan onvoldoende.

Dit symposium maakt een stand van zaken op, legt de regelgeving voor euthanasie in de zorginstelling helder uit, presenteert sterke praktijken en stimuleert het debat over waardig levenseinde en euthanasie in de zorginstelling.

 

Als u dit symposium hebt gevolgd:

  • bent u als arts, (hoofd)verpleegkundige, directeur van een woonzorgcentrum of ziekenhuis beter geïnformeerd over de regelgeving, de interpretaties en de daarbij horende discussies over levenseinde en euthanasie
  • krijgt het gesprek over levenseinde en euthanasie in de zorginstelling een boost
  • kunt u hindernissen voor de bewoner of patiënt in verband met de toepassing van euthanasie vermijden
  • kunt u good practices in uw instelling verder introduceren.

 

Deelnameprijs: 30 euro (studenten en vrijwilligers LEIFpunten gratis)
Accreditering Ethiek & Economie werd aangevraagd.
Aanwezigheidsattesten worden ter plaatse uitgereikt.